Πέμπτη 25 Αυγούστου 2011

ΝΕΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΘΑΛΑΣΣΙΝΩΝ ΨΑΡΙΑ + ΚΟΡΑΛΙΑ, ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΤΙΜΕΣ

Pomacanthus imperator Emperor Angel (M) M 90 €
Pomacanthus imperator Juv.Emperor Angel (S) S 25 €
Pomacanthus semicirculatus Juv.Blue Kolan Angel (M) M 38 €
Pygoplites diacanthus Regal Angel(pacific) M/L 35 €
Chaetodon lunula Racoon Butterfly (S) S 15 €
Chaetodon rostratus Cooperband Butterfly
30 €
Amphiprion clarkii Clark`s Anemonefish S 6 €
Pseudchromis paccagnellae Royal Dottyback
8 €
Halichoeres chrysus Yellow Coris
8 €
Labroides dimidiatus Cleaner Wrasse
8 €
Cromisleptes altivelis Panther Grouper S 18 €
Pterois volitans Black Peacook Lion M/L 28 €
Centropyge bicolor Bicolor Angel M/L 18 €
Pomacentrus coelestis Yellow Bellied Damsel
7 €
Gobiodon okinawae Yellow Clown Goby
7 €
Ptereleotris evides Blue Gudgeon
10 €
Salarias fasciatus. White Algae Blenny
12 €
Valencienna strigata Golden Head Goby
12 €
Valenciennea sexguttata Ladder Glider
10 €
Ostracion Cubicus Yellow Box Fish (M/L) M/L 35 €
Ostracion Cubicus Yellow Box Fish (S) S 8 €
Lactoria cornuta Long Hornd Cowfish (M/L) M/L 35 €
Centropyge bicolor Bicolor Angel S 15 €
Centropyge eibri Pottery Angel S 15 €
Centropyge vroliki Melas Angel S 15 €
Centropyge vroloki Harf Black Angel S 15 €
Acanthurus leucosternon Powdwr Blue Tang M/L 65 €
Acanthurus triostegus Convict Tang
20 €
Zanclus canescens Moorish Idol
25 €
Zebrasoma veliferum Pasific Sailfin Tang (M) M 25 €
Ctenochaetus striatus Striped Bristletooth
23 €
Amphiprion ocellaris Clown Anemonefish S 7 €
Amphiprion polymnus Seabae`s Anemonefish S 8 €
Chrysiptera parasema Yellow Tail Damsel
6 €
Pterapogon Kauderni Long Fin Cardinal
10 €
Valencienna puellaris Orange Spotted Prawn Goby
12 €
Meiacanthus grammistes Grammistes Blenny
10 €
Coradion welanopus Two Spot Coralfish
10 €
Naso lituratus Lipstic Tang(pacific) S 22 €
Paracanthurus hepatus Blue Tang (M) M 40 €
Zebrasoma veliferum Pasific Sailfin Tang (S) S 15 €
Amphiprion ocellaris Clown Anemone Fish M/L 7 €
Chromis viridis Green Chromis
3 €
Cryptocentrus cinetus Yellow Prawn Goby M/L 10 €
Coris gaimard africana Juv.Red Coris Juv. 15 €
Dendrochirus zebra Dwarf Lion
20 €
Lysmata grabhami Cleaner Shrimp M/L 8 €
Stenopus hispidus Banded Shrimp
10 €
Sabellastarte indica Soft Tube Worm(brown)
10 €
Trochus Maculatus Red Stripe Tubo (Cleaner snail)
3 €
Thor amboinensis Sexy Shrimp
8 €
Lysmata grabhami Cleaner Shrimp S 8 €
Calccinus argus Red Leg Hermit Crab
5 €
Synaptula maculata Orange Sea Cucumber
10 €
DISCOSOMA SP GREEN MUSHROOM (SOFT CORAL)
25 €
SARCOPHYTON SP YELLOW LEATHER UMBRELLA (SOFT CORAL) S 25 €
CLADIELLA SP CABBAGE SOFT CORAL (COLT) S 22 €
HALICONA SP ORANGE FAN SPONGE (SOFT CORAL)
28 €
FUNGIA FUNGITES YELLOW PLATE CORAL
15 €
PLEROGYRA SIMPLIATA GREEN BUBBLE CORAL M M 35 €
LOBOPHYILLIA CORYMBOSA RED TEETH CORAL S S 20 €
FAVIA SP COLOR FAVIA CORAL S S 20 €
FAVITES SP COLOR SPOTTED BRAIN CORAL S S 18 €
GONIOPORA LOBATA YELLOW JEWEL CORAL M M 55 €
GONIOPORA LOBATA GREEN JEWEL CORAL (SINGLE) M M 25 €
EUPHYLLIA ANCORA GREEN HAMMER CORAL S S 25 €
EUPHYLLIA ANCORA GREEN HAMMER CORAL M M 50 €
EUPHYLLIA ANCORA GREEN BRANCH HAMMER CORAL S S 30 €
EUPHYLLIA ANCORA GREEN BRANCH OCTOPUS CORAL S S 30 €
NEMENZOPHYLLIA TURBIDA FOX CORAL M M 28 €
BLASTOMUSSA WELLSI GREEN BLASTOMUSSA S S 24 €
RICORDEA SP RAINBOW PIMPLES MUSHROOM (SOFT CORAL) 1 LEAF 25 €
DISCOSOMA SP BLUE MUSHROOM (SOFT CORAL) M 24 €
RHODACTIS SP GIANT CUP MUSHROOM (SOFT CORAL) M 28 €
DISCOSOMA SP GREEN HAIRY MUSHROOM (SOFT CORAL)
30 €
PARAZOANTHUS SP YELLOW POLYP (SOFT CORAL)
15 €
PACHYCLAVULARIA SP GREEN STAR POLYP (SOFT CORAL) M 20 €
ZOANTHAS SP RED SAND POLYP (SOFT CORAL) M 20 €
ZOANTHAS SP GREEN SAND POLYP (SOFT CORAL) M 18 €
HELIOFUNGIA ACTINIFORMIS GREEN PLATE ANEMONE M M 45 €
FUNGIA FUNGITES GREEN PLATE CORAL S S 15 €
PLEROGYRA SIMPLIATA GREEN BUBBLE CORAL S S 25 €
CYNARINA LACRYMALIS RED MODERN CORAL S S 20 €
CYNARINA LACRYMALIS GREEN MODERN CORAL S S 20 €
TRACHYPHYLLIA GEOFFROYI GREEN BRAIN CORAL (OPEN) M M 20 €
TRACHYPHYLLIA GEOFFROYI RED BRAIN CORAL (OPEN) S S 22 €
WELLSOPHYLLIA RADIATA GREEN METALIC BRAIN CORAL M M 25 €
WELLSOPHYLLIA RADIATA BALI BRAIN CORAL (MIX COLOR) S 32 €
LOBOPHYILLIA CORYMBOSA GREEN TEETH CORAL S S 24 €
GONIOPORA LOBATA GREEN JEWEL CORAL (MULTI) S S 30 €
GONIOPORA LOBATA GREEN JEWEL CORAL (MULTI) M M 35 €
CATALAPHYLLIA JARDINEI GREEN ELEGANT CORAL M M 52 €
TUBASTREA AUREA TUBASTREA CORAL
15 €
ECHINOPHYLLIA ASPERA ECHINOPHYLLIA CORAL RED
25 €
Xenuia Sp Pumping Hairy Polyp (CULTURE)
18 €

Παρασκευή 6 Μαΐου 2011

ΝΕΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΘΑΛΑΣΣΙΝΩΝ

Forcipiger flavissimus Long Nose Butterfly
Lo vulpinus Fox Face M/L
Paracanthurus hepatus Blue Tang (S) S
Paracanthurus hepatus Blue Tang (L) L
Zanclus canescens Moorish Idol
Pseudanthias pleurotaenia Square Anthias Male
Pseudanthias pleurotaenia Yellow Anthias Female
Pseudchromis paccagnellae Royal Dottyback
Pterapogon Kauderni Long Fin Cardinal
Nemateleotris magnifica Fire Fish Goby M/L
Parupeneus cyclostomus Yellow Goat Fish
Labroides dimidiatus Cleaner WrasseCentropyge eibri Pottery Angel S
Pomacanthus imperator Juv.Emperor Angel (S) S
Pomacanthus semicirculatus Juv.Blue Kolan Angel (S) S
Chaetodon kleini Klenny Butterfly
Heniochus acuminatus Banner Fish (S) S
Acanthurus olivaceous Orange Surgeon S
Zebrasoma veliferum Pasific Sailfin Tang (M) M
Chromis viridis Green Chromis
Salarias fasciatus. White Algae Blenny
Signigobius biocellatus Two Spot Goby M/L
Halichoeres chrysus Yellow Coris
Pseudocheilinus hexataenia Six Line Wrasse
Paracheilinus carpenteri Carpenter's Wrasse
Ostracion Cubicus Yellow Box Fish (M/L) M/L
Platax pinnatus Long Faced Batfish (S/M) S/MCtenochaetus striatus Striped Bristletooth
Amphiprion ocellaris Clown Anemone Fish M/L
Mirolabrichthys tuka Purple Queen Anthias
Pterosynchiropus splendidus Green Mandarin S/M
Pterosynchiropus splendid Green Mandarin L
Novaculichthys taeniourus Dragon Wrasse
Rhinecanthus aculeatus Humu Humu Triger T
Echidna nebulosa Snowflake Moray
Radhianthus Koseirensis L.T.Anemone
Radianthus Malu Corn Anemone (M/L) M/L
Radianthus Malu Red Corn Anemone (S) S
Stoichacthis sp. Hair Anemone
Radianthus Malu Red Tip Corn Anemone (S) S
Radianthus Malu Red Tip Corn Anemone (M/L) M/L
Synaptula maculata Orange Sea Cucumber
Omphalius pfeifferi Turbo SnailSCLERACTINIA SP LIVE ROCKSCLERACTINIA SP LIVE ROCKPomacanthus semicirculatus Juv.Blue Kolan Angel (S) S
Forcipiger flavissimus Long Nose Butterfly
Zanclus canescens Moorish Idol
Zebrasoma veliferum Pasific Sailfin Tang (M) M
Amphiprion percula True Percula Clown
Pseudanthias pleurotaenia Square Anthias Male
Nemateleotris magnifica Fire Fish Goby M/L
Salarias fasciatus. White Algae Blenny
Labroides dimidiatus Cleaner Wrasse
Odonus niger Queen Trigger M/L
Lysmata grabhami Cleaner Shrimp S
RHODACTIS SP COLOR MUSHROOM (SOFT CORAL)
CLAVULARIA SP CLOVE POLYP (BIG POLYP) (SOFT CORAL)
PACHYCLAVULARIA SP GREEN STAR POLYP (SOFT CORAL) M
CYNARINA LACRYMALIS RED MODERN CORAL S S
GONIOPORA LOBATA JEWEL CORAL (SINGLE) M MΠέμπτη 17 Μαρτίου 2011

ΝΕΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΘΑΛΑΣΣΙΝΩΝ ΨΑΡΙΑ + ΚΟΡΑΛΙΑ

SCLERACTINIA SP LIVE ROCKEchidna nebulosa Snowflake Moray
Calcinus elegans Blue Striped Hermit Crab
Tridacna sp. Clam Blue
DISCOSOMA SP STRIPES MUSHROOM (SOFT CORAL)
DISCOSOMA SP RED MUSHROOM (SOFT CORAL) M
SARCOPHYTON SP COMMON LEATHER CORAL (SOFT CORAL)
CLAVULARIA SP CLOVE POLYP (BIG POLYP) (SOFT CORAL)
PARAZOANTHUS SP YELLOW POLYP (SOFT CORAL)
HELIOFUNGIA ACTINIFORMIS GREEN PLATE ANEMONE M M
CAULASTRAEA ECHINULATA CANDY CORAL M M
PLEROGYRA SIMPLIATA GREEN BUBBLE CORAL S S
WELLSOPHYLLIA RADIATA GREEN BRAIN CORAL M
GONIOPORA LOBATA GREEN JEWEL CORAL (SINGLE) M M
EUPHYLLIA ANCORA GREEN HAMMER CORAL S S
POLYPHYLLIA TALPINA TONGUE CORAL
TUBIPORA MUSICA GREEN ORGAN PIPE CORAL M MPomacanthus imperator Juv.Emperor Angel (M) M
Chaetodon rostratus Cooperband Butterfly
Acanthurus leucosternon Powdwr Blue Tang M/L
Acanthurus leucosternon Powder Blue Tang S
Acanthurus lineatus Clown Surgeon S
Acanthurus lineatus Clown Surgeon M
Acanthurus triostegus Convict Tang
Amphiprion ocellaris Clown Anemonefish S
Chrysiptera parasema Yellow Tail Damsel
Cryptocentrus cinetus Yellow Prawn Goby M/L
Radhianthus Koseirensis L.T.Anemone
Phymanthus sp Sand Anemone (M/L) M/L
Omphalius pfeifferi Turbo SnailCentropyge bicolor Bicolor Angel S
Pomacanthus semicirculatus Juv.Blue Kolan Angel (S) S
Pygoplites diacanthus Regal Angel(pacific) M/L
Heniochus acuminatus Banner Fish (S) S
Lo vulpinus Fox Face S
Ctenochaetus striatus Striped Bristletooth
Pterapogon Kauderni Long Fin Cardinal
Amblyeleotris guttata Orange Spotted Goby
Signigobius biocellatus Two Spot Goby M/L
Novaculichthys taeniourus Dragon Wrasse
Diodon liturosus Porcupine Fish
Platax orbicularis Orbiculate Batfish
Stenopus hispidus Banded ShrimpPomacanthus semicirculatus Juv.Blue Kolan Angel (S) S
Acanthurus lineatus Clown Surgeon S
Acanthurus olivaceous Orange Surgeon S
Lo vulpinus Fox Face S
Naso lituratus Lipstic Tang(pacific) S
Stonogobiops xanthorhinicia sp. Yellowrose Goby
Valencienna strigata Golden Head Goby
Parupeneus barberinus Dash dot Goatfish
Canthigaster valentini Valentini Puffer
Arothron nigropunctatus Dog Face Puffer
Dendrochirus zebra Dwarf Lion
Pterois volitans Black Peacook Lion M/LΠαρασκευή 18 Φεβρουαρίου 2011

Microbe-Lift και στον Καρχαρία

Τώρα στο κατάστημά μας θα βρείτε τα καινούργια προϊόντα της Microbe Lift

ΝΕΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΘΑΛΑΣΣΙΝΩΝ
Lo vulpinus Fox Face S
Amphiprion ocellaris Clown Anemonefish S
Amphiprion perideraion Skunk Clown
Chromis viridis Green Chromis
Salarias fasciatus. White Algae Blenny
Signigobius biocellatus Two Spot Goby M/L
Rhinecanthus verrucosus Verrucosus Trigger
Canthigaster valentini Valentini Puffer
Lactoria cornuta Long Hornd Cowfish (M/L) M/L
Arothron nigropunctatus Dog Face Puffer
Dendrochirus zebra Dwarf Lion
Pterois volitans Black Peacook Lion M/LCentropyge bicolor Bicolor Angel M/L
Centropyge bicolor Bicolor Angel S
Centropyge tibicin Melas Angel M/L
Pomacanthus semicirculatus Juv.Blue Kolan Angel (S) S
Chaetodon auriga Threadfin Butterfly (M/L) M/L
Chaetodon lunula Racoon Butterfly (M/L) M/L
Achanthurus Pyroferus Yellow Mimic tang
Nso lituratus Lipstic Tang(Indian) M
Pseudchromis paccagnellae Royal Dottyback
Pterapogon Kauderni Long Fin Cardinal
Valencienna strigata Golden Head Goby
Coris gaimard africana Juv.Red Coris Juv.
Novaculichthys taeniourus Dragon Wrasse
Ostracion Cubicus Yellow Box Fish (S) SPygoplites diacanthus Regal Angel(pacific) M/L
Chaetodon kleini Klenny Butterfly
Acanthurus leucosternon Powdwr Blue Tang M/L
Acanthurus lineatus Clown Surgeon S
Lo vulpinus Fox Face M/L
Zanclus canescens Moorish Idol
Ctenochaetus striatus Striped Bristletooth
Amphiprion Clarkii Clark's Anemone Fish (tank raised) 3cm
Pseudchromis aureus Yellow Dotyback
Ostracion Cubicus Yellow Box Fish (M/L) M/L
Trochus Maculatus Red Stripe Tubo (Cleaner snail)Amphiprion ocellaris Clown Anemonefish S
Chromis viridis Green Chromis
Pterapogon Kauderni Long Fin Cardinal
Salarias fasciatus. White Algae Blenny
Signigobius biocellatus Two Spot Goby M/L
Valencienna strigata Golden Head Goby
SINULARIA SP BROWN FINGER SOFT CORAL M
PARAZOANTHUS SP YELLOW POLYP (SOFT CORAL)
ZOANTHAS SP GREEN SAND POLYP (SOFT CORAL) M
FUNGIA FUNGITES GREEN PLATE CORAL M M
PHYSOGYRA LICHTENSTEINI GREEN PEARL CORAL M M
PLEROGYRA SIMPLIATA GREEN BUBBLE CORAL S S
CYNARINA LACRYMALIS MORERN CORAL M M
CYNARINA LACRYMALIS RED MODERN CORAL M M
SYMPHILLIA SP COLOR SYMPHLLIA CORAL M M
GONIOPORA LOBATA GREEN JEWEL CORAL (SINGLE) M M
EUPHYLLIA ANCORA GREEN HAMMER CORAL S S
EUPHYLLIA ANCORA GREEN OCTOPUS CORAL S S
CATALAPHYLLIA JARDINEI GREEN ELEGANT CORAL L L

Πέμπτη 27 Ιανουαρίου 2011

ΝΕΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΘΑΛΑΣΣΙΝΩΝ

Apolemichthys trimaculatus Flagfin Ange (M/L)
Pomacanthus imperator Juv.Emperor Angel (M)
Pseudchromis paccagnellae Royal Dottyback
Pterapogon Kauderni Long Fin Cardinal
Coris gaimard africana Juv.Red Coris
Pseudocheilinus hexataenia Six Line Wrasse
Dendrochirus zebra Dwarf Lion
Pterois volitans Black Peacook Lion
Cypraea tigris Tiger Cowry


Centropyge eibli Pottery Angel
Chaetodon kleini Klenny Butterfly
Lo vulpinus Fox Face
Naso lituratus Lipstic Tang(pacific)
Naso lituratus Lipstic Tang(pacific)
Amphiprion ocellaris Clown Anemonefish
Salarias fasciatus. White Algae Blenny
Signigobius biocellatus Two Spot Goby
Labroides dimidiatus Cleaner Wrasse
Arothron nigropunctatus Dog Face Puffer


Zebrasoma veliferum Pasific Sailfin Tang (M)
Amphiprion clarkii Clark's Anemone fish
Pseudchromis paccagnellae Royal Dottyback
Labroides dimidiatus Cleaner Wrasse
Ostracion Cubicus Yellow Box Fish (M/L)
Trochus Maculatus Red Stripe Tubo (Cleaner snail)


DISCOSOMA SP RED MUSHROOM (SOFT CORAL)
SINULARIA SP BROWN FINGER SOFT CORAL
CLAVULARIA SP CLOVE POLYP (BIG POLYP) (SOFT CORAL)
ZOANTHAS SP GREEN SAND POLYP (SOFT CORAL)
Zoanthus sp Yellow Sand Polyp
HELIOFUNGIA ACTINIFORMIS GREEN PLATE ANEMONE M
FUNGIA FUNGITES YELLOW PLATE CORAL
PLEROGYRA SIMPLIATA GREEN BUBBLE CORAL M
CYNARINA LACRYMALIS MORERN CORAL M
CYNARINA LACRYMALIS RED MODERN CORAL M
CATALAPHYLLIA JARDINEI GREEN ELEGANT CORAL M
CATALAPHYLLIA JARDINEI ORANGE TIP ELEGANT CORAL M
CATALAPHYLLIA JARDINEI PURPLE TIP ELEGANT CORAL S
BLASTOMUSSA WELLSI RED BLASTOMUSSA M
ACROPORA SPP STAGHORN CORAL
GONIOPORA JEWEL CORAL
EUPHYLLIA GREEN TORCH CORAL