Πέμπτη 25 Αυγούστου 2011

ΝΕΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΘΑΛΑΣΣΙΝΩΝ ΨΑΡΙΑ + ΚΟΡΑΛΙΑ, ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΤΙΜΕΣ

Pomacanthus imperator Emperor Angel (M) M 90 €
Pomacanthus imperator Juv.Emperor Angel (S) S 25 €
Pomacanthus semicirculatus Juv.Blue Kolan Angel (M) M 38 €
Pygoplites diacanthus Regal Angel(pacific) M/L 35 €
Chaetodon lunula Racoon Butterfly (S) S 15 €
Chaetodon rostratus Cooperband Butterfly
30 €
Amphiprion clarkii Clark`s Anemonefish S 6 €
Pseudchromis paccagnellae Royal Dottyback
8 €
Halichoeres chrysus Yellow Coris
8 €
Labroides dimidiatus Cleaner Wrasse
8 €
Cromisleptes altivelis Panther Grouper S 18 €
Pterois volitans Black Peacook Lion M/L 28 €
Centropyge bicolor Bicolor Angel M/L 18 €
Pomacentrus coelestis Yellow Bellied Damsel
7 €
Gobiodon okinawae Yellow Clown Goby
7 €
Ptereleotris evides Blue Gudgeon
10 €
Salarias fasciatus. White Algae Blenny
12 €
Valencienna strigata Golden Head Goby
12 €
Valenciennea sexguttata Ladder Glider
10 €
Ostracion Cubicus Yellow Box Fish (M/L) M/L 35 €
Ostracion Cubicus Yellow Box Fish (S) S 8 €
Lactoria cornuta Long Hornd Cowfish (M/L) M/L 35 €
Centropyge bicolor Bicolor Angel S 15 €
Centropyge eibri Pottery Angel S 15 €
Centropyge vroliki Melas Angel S 15 €
Centropyge vroloki Harf Black Angel S 15 €
Acanthurus leucosternon Powdwr Blue Tang M/L 65 €
Acanthurus triostegus Convict Tang
20 €
Zanclus canescens Moorish Idol
25 €
Zebrasoma veliferum Pasific Sailfin Tang (M) M 25 €
Ctenochaetus striatus Striped Bristletooth
23 €
Amphiprion ocellaris Clown Anemonefish S 7 €
Amphiprion polymnus Seabae`s Anemonefish S 8 €
Chrysiptera parasema Yellow Tail Damsel
6 €
Pterapogon Kauderni Long Fin Cardinal
10 €
Valencienna puellaris Orange Spotted Prawn Goby
12 €
Meiacanthus grammistes Grammistes Blenny
10 €
Coradion welanopus Two Spot Coralfish
10 €
Naso lituratus Lipstic Tang(pacific) S 22 €
Paracanthurus hepatus Blue Tang (M) M 40 €
Zebrasoma veliferum Pasific Sailfin Tang (S) S 15 €
Amphiprion ocellaris Clown Anemone Fish M/L 7 €
Chromis viridis Green Chromis
3 €
Cryptocentrus cinetus Yellow Prawn Goby M/L 10 €
Coris gaimard africana Juv.Red Coris Juv. 15 €
Dendrochirus zebra Dwarf Lion
20 €
Lysmata grabhami Cleaner Shrimp M/L 8 €
Stenopus hispidus Banded Shrimp
10 €
Sabellastarte indica Soft Tube Worm(brown)
10 €
Trochus Maculatus Red Stripe Tubo (Cleaner snail)
3 €
Thor amboinensis Sexy Shrimp
8 €
Lysmata grabhami Cleaner Shrimp S 8 €
Calccinus argus Red Leg Hermit Crab
5 €
Synaptula maculata Orange Sea Cucumber
10 €
DISCOSOMA SP GREEN MUSHROOM (SOFT CORAL)
25 €
SARCOPHYTON SP YELLOW LEATHER UMBRELLA (SOFT CORAL) S 25 €
CLADIELLA SP CABBAGE SOFT CORAL (COLT) S 22 €
HALICONA SP ORANGE FAN SPONGE (SOFT CORAL)
28 €
FUNGIA FUNGITES YELLOW PLATE CORAL
15 €
PLEROGYRA SIMPLIATA GREEN BUBBLE CORAL M M 35 €
LOBOPHYILLIA CORYMBOSA RED TEETH CORAL S S 20 €
FAVIA SP COLOR FAVIA CORAL S S 20 €
FAVITES SP COLOR SPOTTED BRAIN CORAL S S 18 €
GONIOPORA LOBATA YELLOW JEWEL CORAL M M 55 €
GONIOPORA LOBATA GREEN JEWEL CORAL (SINGLE) M M 25 €
EUPHYLLIA ANCORA GREEN HAMMER CORAL S S 25 €
EUPHYLLIA ANCORA GREEN HAMMER CORAL M M 50 €
EUPHYLLIA ANCORA GREEN BRANCH HAMMER CORAL S S 30 €
EUPHYLLIA ANCORA GREEN BRANCH OCTOPUS CORAL S S 30 €
NEMENZOPHYLLIA TURBIDA FOX CORAL M M 28 €
BLASTOMUSSA WELLSI GREEN BLASTOMUSSA S S 24 €
RICORDEA SP RAINBOW PIMPLES MUSHROOM (SOFT CORAL) 1 LEAF 25 €
DISCOSOMA SP BLUE MUSHROOM (SOFT CORAL) M 24 €
RHODACTIS SP GIANT CUP MUSHROOM (SOFT CORAL) M 28 €
DISCOSOMA SP GREEN HAIRY MUSHROOM (SOFT CORAL)
30 €
PARAZOANTHUS SP YELLOW POLYP (SOFT CORAL)
15 €
PACHYCLAVULARIA SP GREEN STAR POLYP (SOFT CORAL) M 20 €
ZOANTHAS SP RED SAND POLYP (SOFT CORAL) M 20 €
ZOANTHAS SP GREEN SAND POLYP (SOFT CORAL) M 18 €
HELIOFUNGIA ACTINIFORMIS GREEN PLATE ANEMONE M M 45 €
FUNGIA FUNGITES GREEN PLATE CORAL S S 15 €
PLEROGYRA SIMPLIATA GREEN BUBBLE CORAL S S 25 €
CYNARINA LACRYMALIS RED MODERN CORAL S S 20 €
CYNARINA LACRYMALIS GREEN MODERN CORAL S S 20 €
TRACHYPHYLLIA GEOFFROYI GREEN BRAIN CORAL (OPEN) M M 20 €
TRACHYPHYLLIA GEOFFROYI RED BRAIN CORAL (OPEN) S S 22 €
WELLSOPHYLLIA RADIATA GREEN METALIC BRAIN CORAL M M 25 €
WELLSOPHYLLIA RADIATA BALI BRAIN CORAL (MIX COLOR) S 32 €
LOBOPHYILLIA CORYMBOSA GREEN TEETH CORAL S S 24 €
GONIOPORA LOBATA GREEN JEWEL CORAL (MULTI) S S 30 €
GONIOPORA LOBATA GREEN JEWEL CORAL (MULTI) M M 35 €
CATALAPHYLLIA JARDINEI GREEN ELEGANT CORAL M M 52 €
TUBASTREA AUREA TUBASTREA CORAL
15 €
ECHINOPHYLLIA ASPERA ECHINOPHYLLIA CORAL RED
25 €
Xenuia Sp Pumping Hairy Polyp (CULTURE)
18 €