Παρασκευή, 18 Φεβρουαρίου 2011

ΝΕΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΘΑΛΑΣΣΙΝΩΝ




Lo vulpinus Fox Face S
Amphiprion ocellaris Clown Anemonefish S
Amphiprion perideraion Skunk Clown
Chromis viridis Green Chromis
Salarias fasciatus. White Algae Blenny
Signigobius biocellatus Two Spot Goby M/L
Rhinecanthus verrucosus Verrucosus Trigger
Canthigaster valentini Valentini Puffer
Lactoria cornuta Long Hornd Cowfish (M/L) M/L
Arothron nigropunctatus Dog Face Puffer
Dendrochirus zebra Dwarf Lion
Pterois volitans Black Peacook Lion M/L



Centropyge bicolor Bicolor Angel M/L
Centropyge bicolor Bicolor Angel S
Centropyge tibicin Melas Angel M/L
Pomacanthus semicirculatus Juv.Blue Kolan Angel (S) S
Chaetodon auriga Threadfin Butterfly (M/L) M/L
Chaetodon lunula Racoon Butterfly (M/L) M/L
Achanthurus Pyroferus Yellow Mimic tang
Nso lituratus Lipstic Tang(Indian) M
Pseudchromis paccagnellae Royal Dottyback
Pterapogon Kauderni Long Fin Cardinal
Valencienna strigata Golden Head Goby
Coris gaimard africana Juv.Red Coris Juv.
Novaculichthys taeniourus Dragon Wrasse
Ostracion Cubicus Yellow Box Fish (S) S



Pygoplites diacanthus Regal Angel(pacific) M/L
Chaetodon kleini Klenny Butterfly
Acanthurus leucosternon Powdwr Blue Tang M/L
Acanthurus lineatus Clown Surgeon S
Lo vulpinus Fox Face M/L
Zanclus canescens Moorish Idol
Ctenochaetus striatus Striped Bristletooth
Amphiprion Clarkii Clark's Anemone Fish (tank raised) 3cm
Pseudchromis aureus Yellow Dotyback
Ostracion Cubicus Yellow Box Fish (M/L) M/L
Trochus Maculatus Red Stripe Tubo (Cleaner snail)



Amphiprion ocellaris Clown Anemonefish S
Chromis viridis Green Chromis
Pterapogon Kauderni Long Fin Cardinal
Salarias fasciatus. White Algae Blenny
Signigobius biocellatus Two Spot Goby M/L
Valencienna strigata Golden Head Goby
SINULARIA SP BROWN FINGER SOFT CORAL M
PARAZOANTHUS SP YELLOW POLYP (SOFT CORAL)
ZOANTHAS SP GREEN SAND POLYP (SOFT CORAL) M
FUNGIA FUNGITES GREEN PLATE CORAL M M
PHYSOGYRA LICHTENSTEINI GREEN PEARL CORAL M M
PLEROGYRA SIMPLIATA GREEN BUBBLE CORAL S S
CYNARINA LACRYMALIS MORERN CORAL M M
CYNARINA LACRYMALIS RED MODERN CORAL M M
SYMPHILLIA SP COLOR SYMPHLLIA CORAL M M
GONIOPORA LOBATA GREEN JEWEL CORAL (SINGLE) M M
EUPHYLLIA ANCORA GREEN HAMMER CORAL S S
EUPHYLLIA ANCORA GREEN OCTOPUS CORAL S S
CATALAPHYLLIA JARDINEI GREEN ELEGANT CORAL L L