Παρασκευή 18 Φεβρουαρίου 2011

ΝΕΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΘΑΛΑΣΣΙΝΩΝ
Lo vulpinus Fox Face S
Amphiprion ocellaris Clown Anemonefish S
Amphiprion perideraion Skunk Clown
Chromis viridis Green Chromis
Salarias fasciatus. White Algae Blenny
Signigobius biocellatus Two Spot Goby M/L
Rhinecanthus verrucosus Verrucosus Trigger
Canthigaster valentini Valentini Puffer
Lactoria cornuta Long Hornd Cowfish (M/L) M/L
Arothron nigropunctatus Dog Face Puffer
Dendrochirus zebra Dwarf Lion
Pterois volitans Black Peacook Lion M/LCentropyge bicolor Bicolor Angel M/L
Centropyge bicolor Bicolor Angel S
Centropyge tibicin Melas Angel M/L
Pomacanthus semicirculatus Juv.Blue Kolan Angel (S) S
Chaetodon auriga Threadfin Butterfly (M/L) M/L
Chaetodon lunula Racoon Butterfly (M/L) M/L
Achanthurus Pyroferus Yellow Mimic tang
Nso lituratus Lipstic Tang(Indian) M
Pseudchromis paccagnellae Royal Dottyback
Pterapogon Kauderni Long Fin Cardinal
Valencienna strigata Golden Head Goby
Coris gaimard africana Juv.Red Coris Juv.
Novaculichthys taeniourus Dragon Wrasse
Ostracion Cubicus Yellow Box Fish (S) SPygoplites diacanthus Regal Angel(pacific) M/L
Chaetodon kleini Klenny Butterfly
Acanthurus leucosternon Powdwr Blue Tang M/L
Acanthurus lineatus Clown Surgeon S
Lo vulpinus Fox Face M/L
Zanclus canescens Moorish Idol
Ctenochaetus striatus Striped Bristletooth
Amphiprion Clarkii Clark's Anemone Fish (tank raised) 3cm
Pseudchromis aureus Yellow Dotyback
Ostracion Cubicus Yellow Box Fish (M/L) M/L
Trochus Maculatus Red Stripe Tubo (Cleaner snail)Amphiprion ocellaris Clown Anemonefish S
Chromis viridis Green Chromis
Pterapogon Kauderni Long Fin Cardinal
Salarias fasciatus. White Algae Blenny
Signigobius biocellatus Two Spot Goby M/L
Valencienna strigata Golden Head Goby
SINULARIA SP BROWN FINGER SOFT CORAL M
PARAZOANTHUS SP YELLOW POLYP (SOFT CORAL)
ZOANTHAS SP GREEN SAND POLYP (SOFT CORAL) M
FUNGIA FUNGITES GREEN PLATE CORAL M M
PHYSOGYRA LICHTENSTEINI GREEN PEARL CORAL M M
PLEROGYRA SIMPLIATA GREEN BUBBLE CORAL S S
CYNARINA LACRYMALIS MORERN CORAL M M
CYNARINA LACRYMALIS RED MODERN CORAL M M
SYMPHILLIA SP COLOR SYMPHLLIA CORAL M M
GONIOPORA LOBATA GREEN JEWEL CORAL (SINGLE) M M
EUPHYLLIA ANCORA GREEN HAMMER CORAL S S
EUPHYLLIA ANCORA GREEN OCTOPUS CORAL S S
CATALAPHYLLIA JARDINEI GREEN ELEGANT CORAL L L