Τετάρτη 8 Δεκεμβρίου 2010

ΝΕΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΨΑΡΙΩΝ ΓΛΥΚΟΥ + ΦΥΤΑ

BUTTERFLY SUCKER/CHINA SUCKER - M
ORANGE DWARF SHRIMP
YELLOW APPLE SNAIL - M
RED BUBBLE EYE GOLDFISH - 5CM
RED FIRE SHRIMP
HYPOSTOMUS PLECOSTOMUS
CORYDORAS PANDA
HAPLOCHROMIS MOORII
SURINAME EARTH EATER CICHLID
RED ORANDA - 7.5CM
RED & WHITE RYUKIN - 7.5 CM
BLACK LINE FLYING FOX (SAE) - 2-3 CM
RED LOBSTER

Pangasius Sutchi Siamese M
Cichlasoma Severum Gold M/L
Labidochromis Caeruleus Blue-White Labido M/L
Rasbora Heteromorpha Harlequin L
Mylossoma Aureum Silver Dollar M/L
Pterophyllum Scalare Asst. XL
Betta Female (Thailand) L
Symphysodon sp Assorted M
Cherax Quadricarinatus Blue Claw M/S

Bacopa myriophylloides - emerse
Cabomba aquatica
Echinodorus bleheri - emerse
Hygrophila polysperma - submerse
Nomaphila corymbosa
Rotala macrandra - emerse
Syngonium podophyllum
Vallisneria asiatica
Vallisneria gigantea "Green"
Vallisneria spiralis
Microsorium pteropus

ΝΕΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΘΑΛΑΣΣΙΝΩΝ

ZOANTHAS SP GREEN SAND POLYP (SOFT CORAL)
HELIOFUNGIA ACTINIFORMIS GREEN PLATE ANEMONE M
PLEROGYRA SIMPLIATA BUBBLE CORAL L
PLEROGYRA SIMPLIATA GREEN BUBBLE CORAL M
CYNARINA LACRYMALIS MORERN CORAL M
CYNARINA LACRYMALIS RED MODERN CORAL S
CYNARINA LACRYMALIS GREEN MODERN CORAL M
WELLSOPHYLLIA RADIATA BALI BRAIN CORAL (MIX COLOR)
EUPHYLLIA ANCORA GREEN HAMMER CORAL M
EUPHYLLIA ANCORA GREEN OCTOPUS CORAL M
CATALAPHYLLIA JARDINEI GREEN ELEGANT CORAL M
CATALAPHYLLIA JARDINEI PURPLE TIP ELEGANT CORAL M
ACROPORA SPP STAGHORN CORAL
STYLOPORA PISTILLATA STYLOPORA CORAL SAcanthurus olivaceous Orange Surgeon
Lo vulpinus Fox Face
Lo vulpinus Fox Face
Paracanthurus hepatus Blue Tang (M)
Ctenochaetus striatus Striped Bristletooth
Amphiprion clarkii Clark`s Anemonefish
Gobiodon okinawae Yellow Clown Goby
Coris gaimard africana Juv.Red Coris
Halichoeres chrysus Yellow Coris
Labroides dimidiatus Cleaner Wrasse
Novaculichthys taeniourus Dragon Wrasse
Rhinecanthus rectangulus Rectangle Trigger
Rhinecanthus verrucosus Verrucosus Trigger
Platax orbicularis Orbiculate Batfish
Lysmata grabhami Cleaner Shrimp
Stoichacthis sp. Hair Anemone
Trochus Maculatus Red Stripe Tubo (Cleaner snail)Heniochus acuminatus Banner Fish (M/L)
Acanthurus leucosternon Powdwr Blue Tang
Acanthurus triostegus Convict Tang
Paracanthurus hepatus Blue Tang (S)
Zebrasoma scopas Brown Sailfin Tang
Signigobius biocellatus Two Spot GobyPygoplites diacanthus Regal Angel(pacific)
Acanthurus olivaceous Orange Surgeon
Naso lituratus Lipstic Tang(pacific)
Naso lituratus Lipstic Tang(pacific)
Pseudchromis paccagnellae Royal Dottyback
Salarias sp. White Algae Blenny
Pseudocheilinus hexataenia Six Line WrasseAcanthurus lineatus Clown Surgeon
Amphiprion biaculatus Maroon Clown(pacific)
Mirolabrichthys tuka Purple Queen Anthias
Pterapogon Kauderni Long Fin Cardinal
Amblygobius rainfordi Red Stripe Goby
Nemateleotris magnifica Fire Fish Goby
Ptereleotris zebra Chinese Zebra GobyCentropyge bicolor sp. Bicolor Angel
Centropyge vroliki Melas Angel
Genicanthus lamarck Stripe Swallow Angel
Pomacanthus imperator Juv.Emperor Angel (S)
Pomacanthus semicirculatus Juv.Blue Kolan Angel (M)
Chaetodon rostratus Cooperband Butterfly
Heniochus acuminatus Banner Fish (S)
Chrysiptera parasema Yellow Tail Damsel
Pomacentrus coelestis Yellow Bellied Damsel
Coris gaimard africana Red Coris
Lactoria cornuta Long Hornd Cowfish (M/L)Centropyge bicolor Bicolor Angel
Chaetodontoplus mesoleucus Singapore Angel
Pomacanthus imperator Juv.Emperor Angel (M)
Chaetodon kleini Klenny Butterfly
Acanthurus leucosternon Powder Blue Tang
Acanthurus lineatus Clown Surgeon
Zebrasoma veliferum Pasific Sailfin Tang (M)
Chromis viridis Green Chromis
Gobiodon okinawae sp. Assorted Clown Goby
Pterosynchiropus splendid Green Mandarin
Rhinecanthus aculeatus Humu Humu Triger
Rhinecanthus aculeatus Humu Humu Trigger
Canthigaster valentini Valentini Puffer
Ostracion Cubicus Yellow Box Fish (S)
Platax pinnatus Long Faced Batfish