Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου 2013

Νέα Παραλαβή Θαλασσινά Ψάρια-Κοράλλια 11/09/13


                                                                                                          Singapore Angel

                                                                                                            Orange Surgeon
                                                                                                             Moorish Idol

Pasific Sailfin Tang (M)

Long Fin Cardinal

White Algae Blenny

Porcupine Fish

Dwarf Lion                                                                                                             Peacook Lion

                                                                                                            Clown Surgeon

Orange Surgeon

Convict Tang

Lipstic Tang(pacific)

                                                                                                              Unicorn Tang

Yellow Tail Damsel

Royal Damsel

Royal Dottyback

Cleaner Wrasse

Juv.Blue Kolan Angel (S)

Banner Fish (S)
Clown Surgeon

                                                                                                                  Fox Face

 
Double Barred Spinefoot

Striped Bristletooth

Maroon Clown(pacific)

Clark`s Anemonefish

Clown Anemone Fish
Skunk Clown

Two Spot Goby

Spoted Mandarin

Juv.Red Coris


                                                                                                               Yellow Coris
Panther Grouper

Oriental Sweetlips

Yellow Box Fish

.Snowflake Moray

Powder Blue Tang
Sexy Shrimp

                                                                                                      Purple Banded Shrimp
                                         

                                                                                                                Boxer Crab

                                                                                                           Cleaner Shrimp
                                                                                                 Red Stripe Tubo (Cleaner snail)


GREEN PIMPLES MUSHROOM (SOFT CORAL)


                                                                                                       SARCOPHYTON SP


GREEN STAR POLYP (SOFT CORAL)


GREEN SAND POLYP (SOFT CORAL)GREEN BUBBLE CORAL  S


                                                                                                     MORERN  CORAL  M


RED BRAIN CORAL (OPEN)  S


GREEN JEWEL CORAL (MULTI)  M


HAMMER CORAL  M


YELLOW PAGODA CORAL  M


ACROPORA SPP.


GREEN BRANCH PUTAT CORAL


GREEN BRANCH HAMMER CORAL