Παρασκευή 6 Μαΐου 2011

ΝΕΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΘΑΛΑΣΣΙΝΩΝ

Forcipiger flavissimus Long Nose Butterfly
Lo vulpinus Fox Face M/L
Paracanthurus hepatus Blue Tang (S) S
Paracanthurus hepatus Blue Tang (L) L
Zanclus canescens Moorish Idol
Pseudanthias pleurotaenia Square Anthias Male
Pseudanthias pleurotaenia Yellow Anthias Female
Pseudchromis paccagnellae Royal Dottyback
Pterapogon Kauderni Long Fin Cardinal
Nemateleotris magnifica Fire Fish Goby M/L
Parupeneus cyclostomus Yellow Goat Fish
Labroides dimidiatus Cleaner WrasseCentropyge eibri Pottery Angel S
Pomacanthus imperator Juv.Emperor Angel (S) S
Pomacanthus semicirculatus Juv.Blue Kolan Angel (S) S
Chaetodon kleini Klenny Butterfly
Heniochus acuminatus Banner Fish (S) S
Acanthurus olivaceous Orange Surgeon S
Zebrasoma veliferum Pasific Sailfin Tang (M) M
Chromis viridis Green Chromis
Salarias fasciatus. White Algae Blenny
Signigobius biocellatus Two Spot Goby M/L
Halichoeres chrysus Yellow Coris
Pseudocheilinus hexataenia Six Line Wrasse
Paracheilinus carpenteri Carpenter's Wrasse
Ostracion Cubicus Yellow Box Fish (M/L) M/L
Platax pinnatus Long Faced Batfish (S/M) S/MCtenochaetus striatus Striped Bristletooth
Amphiprion ocellaris Clown Anemone Fish M/L
Mirolabrichthys tuka Purple Queen Anthias
Pterosynchiropus splendidus Green Mandarin S/M
Pterosynchiropus splendid Green Mandarin L
Novaculichthys taeniourus Dragon Wrasse
Rhinecanthus aculeatus Humu Humu Triger T
Echidna nebulosa Snowflake Moray
Radhianthus Koseirensis L.T.Anemone
Radianthus Malu Corn Anemone (M/L) M/L
Radianthus Malu Red Corn Anemone (S) S
Stoichacthis sp. Hair Anemone
Radianthus Malu Red Tip Corn Anemone (S) S
Radianthus Malu Red Tip Corn Anemone (M/L) M/L
Synaptula maculata Orange Sea Cucumber
Omphalius pfeifferi Turbo SnailSCLERACTINIA SP LIVE ROCKSCLERACTINIA SP LIVE ROCKPomacanthus semicirculatus Juv.Blue Kolan Angel (S) S
Forcipiger flavissimus Long Nose Butterfly
Zanclus canescens Moorish Idol
Zebrasoma veliferum Pasific Sailfin Tang (M) M
Amphiprion percula True Percula Clown
Pseudanthias pleurotaenia Square Anthias Male
Nemateleotris magnifica Fire Fish Goby M/L
Salarias fasciatus. White Algae Blenny
Labroides dimidiatus Cleaner Wrasse
Odonus niger Queen Trigger M/L
Lysmata grabhami Cleaner Shrimp S
RHODACTIS SP COLOR MUSHROOM (SOFT CORAL)
CLAVULARIA SP CLOVE POLYP (BIG POLYP) (SOFT CORAL)
PACHYCLAVULARIA SP GREEN STAR POLYP (SOFT CORAL) M
CYNARINA LACRYMALIS RED MODERN CORAL S S
GONIOPORA LOBATA JEWEL CORAL (SINGLE) M M