Σάββατο 10 Μαΐου 2014

Νέα Παραλαβή Θαλασσινά Ψάρια-Κοράλλια 08-05-14

Euxiphipsps Sexstriatus Six Bar Angel 44,0
Euxiphipsps Sexstriatus Juv.Six Banded Angel Juv. 27,9
Pomacanthus Semicirculatus Blue Kolan Angel M 98,8
Pomacanthus Semicirculatus Juv.Blue Kolan Angel M 38,5
Pygoplites Diacanthus Regal Angel(Pacific) M/L 51,4
Zebrasoma Desjardini Indian Sailfin Tang 61,5
Amphiprion Ocellaris Clown Anemone Fish S 5,2
Chromis Viridis Green Chromis 3,8
Chrysiptera Parasema Yellow Tail Damsel 4,8
Dascyllus Melanurus 4-Stripe Damsel 3,8
Labroides Dimidiatus Cleaner Wrasse 7,2
Heniochus Acuminatus Banner Fish M/L 33,8
Acanthurus Leucosternon Powdwr Blue Tang M/L 58,4
Acanthurus Leucosternon Powdwr Blue Tang S 44,3
Acanthurus Olivaceous Orange Surgeon S 20,7
Zanclus Canescens Moorish Idol 51,7
Pseudchromis Paccagnellae Royal Dottyback 5,4
Ecsenius Bicolor Orange Tail Blenny 6,8
Pterosynchiropus Splendidus Green Mandarin L 24,8
Signigobius Biocellatus Two Spot Goby M/L 9,5
Amblygobius Phalaena Banded Goby 11,3
Coris Gaimard Africana Red Coris 24,4
Novaculichthys Taeniourus Dragon Wrasse 18,0
Cromisleptes Altivelis Panther Grouper S 15,1
Plectorhinchus Vittatus Oriental Sweetlips S 15,7
Rhinecanthus Verrucosus Verrucosus Trigger 17,2
Canthigaster Valentini Valentini Puffer 8,5
Pterois Volitans Peacook Lion 56,6
Centropyge Bicolor Bicolor Angel M/L 19,6
Pomacanthus Imperator Juv.Emperor Angel M 46,7
Acanthurus Olivaceous Orange Surgeon Adult L 242,9
Acanthurus Triostegus Convict Tang 21,6
Zebrasoma Scopas Brown Sailfin Tang 17,5
Amphiprion Clarkii Clark'S Anemone Fish S 4,5
Dascyllus Trimaculatus Domino Damsel 3,6
Pterapogon Kauderni Long Fin Cardinal (Bangai Cardinal) 12,1
Sphaeramia Nematoptera Polkadot Cardinal 5,9
Nemateleotris Magnifica Fire Fish Goby M/L 12,8
Halichoeres Chrysus Yellow Coris 5,9
Pseudocheilinus Hexataenia Six Line Wrasse 8,2
Plectorhinchus Vittatus Yellow Line Sweetlips M/L 11,1
Rhinecanthus Aculeatus Humu Humu Trigger T 10,7
Ostracion Cubicus Yellow Box Fish S 8,4
Centropyge Bicolor Bicolor Angel M/L 23,7
Chaetodon Kleini Klenny Butterfly 18,5
Chaetodon Rostratus Cooperband Butterfly 29,3
Acanthurus Leucosternon Powdwr Blue Tang M/L 54,2
Zebrasoma Scopas Brown Sailfin Tang 23,7
Ctenochaetus Striatus Striped Bristletooth 24,1
Amphiprion Ocellaris Clown Anemone Fish S 5,2
Sphaeramia Nematoptera Polkadot Cardinal 5,1
Ecsenius Bicolor Orange Tail Blenny 7,0
Labroides Dimidiatus Cleaner Wrasse 5,4
Arothron Nigropunctatus Dog Face Puffer 54,1
Lysmata Grabhami Cleaner Shrimp M/L 12,0
Stenopus Hispidus Banded Shrimp 7,1
Entacmaea Sp Corn Anemone M/L 14,9
Trochus Maculatus Red Stripe Turbo (Cleaner Snail) 9,4
Nardoa Rosea Rose Sea Star 6,2