Τετάρτη 8 Δεκεμβρίου 2010

ΝΕΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΨΑΡΙΩΝ ΓΛΥΚΟΥ + ΦΥΤΑ

BUTTERFLY SUCKER/CHINA SUCKER - M
ORANGE DWARF SHRIMP
YELLOW APPLE SNAIL - M
RED BUBBLE EYE GOLDFISH - 5CM
RED FIRE SHRIMP
HYPOSTOMUS PLECOSTOMUS
CORYDORAS PANDA
HAPLOCHROMIS MOORII
SURINAME EARTH EATER CICHLID
RED ORANDA - 7.5CM
RED & WHITE RYUKIN - 7.5 CM
BLACK LINE FLYING FOX (SAE) - 2-3 CM
RED LOBSTER

Pangasius Sutchi Siamese M
Cichlasoma Severum Gold M/L
Labidochromis Caeruleus Blue-White Labido M/L
Rasbora Heteromorpha Harlequin L
Mylossoma Aureum Silver Dollar M/L
Pterophyllum Scalare Asst. XL
Betta Female (Thailand) L
Symphysodon sp Assorted M
Cherax Quadricarinatus Blue Claw M/S

Bacopa myriophylloides - emerse
Cabomba aquatica
Echinodorus bleheri - emerse
Hygrophila polysperma - submerse
Nomaphila corymbosa
Rotala macrandra - emerse
Syngonium podophyllum
Vallisneria asiatica
Vallisneria gigantea "Green"
Vallisneria spiralis
Microsorium pteropus