Σάββατο 29 Μαρτίου 2008

Nutri-SeaWater


Εισαγωγή θαλασσινού νερού απο την Florida για ενυδρεία αλμυρού νερού σε μπετόνια των 8,5 και 17 λίτρων.